Aslı Yeşil

Aslı Yeşil

İstanbul’un Kadıköy semtinde doğdu. Maltepe Üniversitesi’nde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünü okudu. Anadolu Üniversitesi’nde lisansını tamamladı. Müşavir olma yolunda ilerlerken, bu işin kendisine göre olmadığını, sanatı sevdiğini ve sevdiği işi yapması gerektiğini düşündü ve yolunu değiştirdi. Muhasebe ve benzeri derslerden çok, kitapları ve resimleri seven bir insan olduğu için her yeni gün o dersleri çalışmak kendisine eziyet oluyordu. “Ben yazmalı ve resim yapmalıydım.” diyordu.
İlk olarak senaryo yazım tekniklerini öğrenmek için Öktem Başol gibi özel bir hocayla tanıştı. Aynı dönemde, açmış olduğu bir restaurantı işletiyordu, ancak sanat dışındaki tüm yüklerinden kurtulmak için oradaki ortaklığını da devretti. Felsefe bilgisini arttırmak için İstanbul Üniversitesi Online Felsefe bölümüne başladı. İlk yazma serüvenine bir mahlasla başladı ancak şimdi kendi ismiyle kitabının olmasını istediği için mahlası bıraktı.
Senaryo yazmayı öğrendiği zamanlarda çevresinin de etkisiyle oyunculuk atöyesine başvurdu. Ayla Algan ve Erol Babaoğlu gibi özel hocalardan dersler aldı. Hocaları tarafından  yetenekli görüldüğü için onların yönlendirmesiyle Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisansa başladı. Okuma hayatının yanı sıra spor merakıyla da bir çok alanda spor etkinlikleri yaptı.