Uğur Karaca

Uğur Karaca

Bir memur çocuğu olarak 1967’de Ankara’da doğdu ve babasının memuriyeti sebebi ile çeşitli illerde yaşadı. Ankara Hukuk Fakültesi’ni 1988’de bitirip avukatlık yaptı. Dine ve felsefeye dair güncel gerçekleri ortaya koymayı hedefleyen çalışmalar yapmaktadır.